לחצני אזעקת אש

לחצן אזעקת אש

לחצני אזעקת אש –

לחצני אזעקת אש מותקנים לצורך הפעלה יזומה של המערכת.

וכמו כן הפעלת המוצאים למשל הצופרים, ההדממות והחייגן.

ישנם לחצנים בהם הפעולה מתבצעת ע"י שבירת זכוכית.

כמו כן ישנם לחצנים שבהם הפעולה מתבצעת ע"י משיכת ידית.

ישנם גם לחצנים המשמשים לביצוע הפעלת כיבוי אוטומטי

והפעלתם פורקת את מכלי הכיבוי, לחצנים אלו בדרך כלל בצבע צהוב.

 

לרכישת לחצן אזעקה