מנורות סימון אש

מנורת סימון אש

מנורות סימון אש –

מנורות הסימון מותקנות במקומות בהם הגלאים המותקנים נמצאים בחדרים סגורים

מתחת לרצפה צפה, בלוחות חשמל, מעל תיקרה אקוסטית, או בכל מקום מוסתר אחר.

בזמן גילוי של גלאי העשן הנורה מהבהבת.

ישנן מנורות סימון למערכות גילוי אש קוויות ולאנלוגיות.

חברת טלפייר

  לרכישת מנורת סימון