צופרים למערכות גילוי אש

צופר אש

צופרים למערכות גילוי אש 

הצופרים המותקנים במערכות גילוי האש הינם בעלי עצמה גבוהה.

משמשים כהתרעה על גילוי עשן

ולצורך פינוי מידי של האנשים ממקום השריפה.
את הצופרים ניתן להשתיק ע"י לחיצה על לחצן השתקת צופרים

לחצן זה הנמצא במערכת גילוי האש או על לוח המשנה שמותקן בכניסה.

במערכות גילוי אש ניתן לחבר צופרים פנימיים וצופרים חיצוניים.

ישנם צופרי אש משולבים נצנץ המנצנצים באור חזק בזמן האזעקה בנוסף לצפירה הנשמעת.

 

לרכישת צופרי אש