צופרים לאזעקה

צופר אזעקה

צופרים במערכות אזעקה :

במערכות אזעקה מותקנים צופרים רבי עצמה לצורך התרעה ובכדי לעורר את תשומת לב השכנים

.צופר פנימי קטן להתרעה בתוך הבית וצופר חיצוני מזווד בקופסה מוגנת מים.
מומלץ להתקין צופר חיצוני משולב נצנץ אשר בנוסף להתרעה הקולית מפעיל הבזקי אור הנראים למרחוק.
צופר חיצוני מוגן ע"י מפסק הגורם להפעלתם המידית של הצופרים בזמן ניסיון לחבלה בו
.ישנם צופרים הפועלים בעזרת כרטיס נדנד וישנם צופרים המקבלים את מתח ההפעלה ישירות ממערכת אזעקה.
זמן הפעלת צופר ניתנת לתכנות במערכת אזעקה.
ניתן לחבר צופרים חיצוניים במערכות אזעקה קוויות ובמערכות אזעקה אלחוטיות כאשר צופרים אלחוטיים מתחברים למערכות אזעקה אלחוטיות בלבד.

לרכישת צופרים למערכות אזעקה

 

לרכישת צופרים למערכות גילוי אש