גלאי א.א פסיבי חיצוני אלחוטי תוצרת אופטקס דגם DPM143

910