גלאי חום אזורי לרכזת BENTEL

190 

 

גלאי  גילוי חום

לגלאי נורת חיווי – להפעלה ולמצב אזעקה

ניתן להתקין עד 2 נורות סימון לגלאי

לגלאי אישור ממכון התקנים הישראלי