חייגן ויסוניק DL-125C

400 

חייגן למערכת אזעקה DL-125C

חייגן הודעות קוליות DL-125C תוצרת ויסוניק

מידע כללי-

לחייגן זה יש שתי "כניסות אירועים", והם משמשים להתקשרות אוטומטית אל שתי קבוצות בנות 4 מנויי טלפון כל אחת ולשיגור אוטומטי של הודעות קוליות מוקלטות דרך קו הטלפון.

הפעלת אחת מכניסות החייגן גורמת לשיגור הודעה על אירוע מסוים אל קבוצת מספרי הטלפון המשתייכת לאותה כניסה.

ניתן כמובן,לתיכנת את החייגן כך שאותה הודעה מוקלטת תשוגר לשתי הקבוצות של מספרי הטלפון.

כניסות החייגן מסומנות Z-1 ן- Z-2 והלוגיקה שלהם ניתנת לתכנות על ידי המתקין.

שתי הכניסות ניתנות להפעלה ע"י גלאי, ע"י יציאות שונות של מערכת אזעקה, או באמצעות לחיצה על הלחיצים AL-1 AL-2 שבחזית החייגן.

החייגן מתאים לרשתות טלפון הפועלות בחיוג פולסים או בחיוג צלילים.

על המתקין רק לבחור בעת תכנות החייגן את שיטת החיוג הרצויה.

ניתן לאשר את קבלת ההודעה שמתקבלת ע"י החייגן בהקשת קוד דרך הטלפון ולעצור את המשך פעולתו למנויים הנוספים.

ניתן להפעיל בחייגן מצב האזנה,במצב זה יוכל מקבל ההודעה להפעיל מיקרופון שיאפשר לו להאזין לנעשה באתר,משך ההאזנה מוגבל ל-60 שניות אך ניתן להאריך אותו ע"י לחיצה חוזרת.

עם הפעלתו יוצא החייגן למחזור פעולה אוטומטי שמסתיים עם קבלת אישור קליטה מהטלפון המרוחק או עם השלמת המספר המקסימלי של ניסיונות ההתקשרות שנקבעו בזמן התיכנות של החייגן.

שימושים-

לחייגן מסדרת DL-125C מספר יישומים אפשריים:

  • שכלול של מערכות אזעקה קיימות שאין בהן חייגן על ידי מתן אפשרות לדיווח קולי של שני אירועים נפרדים.
  • הפעלה כחייגן עצמאי,המחובר ישירות לגלאים שונים.
  • השגחה על ילדים, זקנים או נכים. ביישום מסוג זה נשלחת קריאת מצוקה על ידי לחיצה בלחיץ המתאים ומנוי הטלפון המקבל את הקריאה יכול להאזין לקולות בסביבה הקרובה של החייגן.
  • פיקוח על ציוד ותהליכי ייצור אוטומטיים ללא נוכחות אדם. בשילוב עם גלאים מתאימים מסוגל החייגן לדווח על הפרעה בתהליך או על תקלה בציוד.
  • דיווח אוטומטי על אירועים דרך איתורית קולית או ספרתית, אשר יעבירו את המסר אל המנוי שלהן.
  • חייגן זה מותאם לעבודה במערכות לגילוי אש ובמערכות אזעקה.

כל אחת מתכונותיו של החייגן נשמרת ככתובת מסוימת בזיכרון, ולכל כתובת יש מספר סידורי המאפשר להגיע אליה ולשנות את ההגדרה כנדרש.

החייגן יוצא מהמפעל עם נתוני ברירת מחדל השמורים בזיכרון ואשר נמצאים בתוקף כל עוד לא נעשה בהם שינוי, בדרך כלל יתכנת המתקין את החייגן מחדש על פי צורכי הלקוח.

הנתונים שהוכנסו לזיכרון החייגן וכן מספרי הטלפון וההודעה הקולית אינם הולכים לאיבוד גם במקרה של ניתוק החייגן ממקור מתח, היות והכל נשמר בזיכרון EPROM .