יחדת הרחבה לאינטרקום דיגיטלי תוצרת תדאור ל-16 דירות BO-16

1,205