לחצן פתיחת דלת AS-840D-R/G

125 

יש לבחור את צבע הלחצן המבוקש