מתאם טלפון אינטרקום דגם AR-200 +פנל מתכתי דגם DR-200 תוצרת תדאור

965