מתאם טלפון אינטרקום ללא פנל תוצרת תדאור דגם AR-200

635