ערכה של שלט רחוק לבקרת יציאה + ממסר AS-400-1-12

285