קודן מתכתי צר מואר, חיצוני, עם קורא קרבה, אנטי ונדלי PROVISION KP-410LW

390