רכזת גילוי אש אזורית 4\TSA-1000 תוצרת טלפייר

2,220