חייגנים

חייגן אש

חייגנים למערכות גילוי אש ופריצה :

תפקידו של החייגן האלקטרוני הוא העברת הודעה קולית בזמן שמופעלת מערכת גילוי האש, או מערכת האזעקה.

ניתן להעביר ע"י החייגן שתי הודעות נפרדות משתי מערכות נפרדות
(למשל ממערכת גילוי האש תתקבל הודעה על שריפה בעסק וממערכת האזעקה תתקבל הודעה על פריצה בעסק ).
ניתן להפעיל את החייגן כמערכת עצמאית ללא תלות במערכות גילוי אש או אזעקה,
ע"י חיבור הגלאים ישירות לחייגן או חיבור לחצני מצוקה קבועים או אלחוטיים לצורך קבלת הודעה במצוקה ע"י ילדים /זקנים.
החייגנים ניזונים ממתח הפעלה של 12V זרם ישר וצורך זרם מרבי (בזמן הפעלתו ) של 90 מ"א.

סוגי חייגנים –

חייגן הודעות קוליות DL-125C   תוצרת ויסוניק : 

לחייגן זה יש שתי "כניסות אירועים",

והם משמשים להתקשרות אוטומטית אל שתי קבוצות בנות 4 מנויי טלפון כל אחת

ולשיגור אוטומטי של הודעות קוליות מוקלטות דרך קו הטלפון.

הפעלת אחת מכניסות החייגן גורמת לשיגור הודעה על אירוע מסוים אל קבוצת מספרי הטלפון המשתייכת לאותה כניסה.
ניתן כמובן, לתכנת את החייגן כך שאותה הודעה מוקלטת תשוגר לשתי הקבוצות של מספרי הטלפון.,
כניסות החייגן מסומנות Z-1  ו- Z-2  והלוגיקה שלהם ניתנת לתכנות על ידי המתקין
שתי הכניסות ניתנות להפעלה ע"י גלאי,
ע"י יציאות שונות של מערכת אזעקה,או באמצעות לחיצה על הלחיצים AL-1  AL-2 שבחזית החייגן.

החייגן מתאים לרשתות טלפון הפועלות בחיוג פולסים או בחיוג צלילים

על המתקין רק לבחור בעת תכנות החייגן את שיטת החיוג הרצויה.

ניתן לאשר את קבלת ההודעה שמתקבלת ע"י החייגן  בהקשת קוד דרך הטלפון ולעצור את המשך פעולתו למנויים הנוספים.

ניתן להפעיל בחייגן מצב האזנה, במצב זה יוכל מקבל ההודעה להפעיל מיקרופון שיאפשר לו להאזין לנעשה באתר,

משך ההאזנה מוגבל ל-60 שניות אך ניתן להאריך אותו ע"י לחיצה חוזרת.

עם הפעלתו יוצא החייגן למחזור פעולה אוטומטי שמסתיים עם קבלת אישור קליטה מהטלפון המרוחק

או עם השלמת המספר המקסימלי של ניסיונות ההתקשרות שנקבעו בזמן התכנות של החייגן.

שימושים

לחייגן מסדרת DL-125C מספר יישומים אפשריים:

 • שכלול של מערכות אזעקה קיימות שאין בהן חייגן על ידי מתן אפשרות לדיווח קולי של שני אירועים נפרדים.
 • הפעלה כחייגן עצמאי, המחובר ישירות לגלאים שונים.
 • השגחה על ילדים, זקנים או נכים. ביישום מסוג זה נשלחת קריאת מצוקה על ידי לחיצה בלחיץ המתאים, ומנוי הטלפון המקבל את הקריאה יכול להאזין לקולות בסביבה הקרובה של החייגן.
 • פיקוח על ציוד ותהליכי ייצור אוטומטיים ללא נוכחות אדם. בשילוב עם גלאים מתאימים, מסוגל החייגן לדווח על הפרעה בתהליך או על תקלה בציוד.
 • דיווח אוטומטי על אירועים דרך איתורית קולית או ספרתית, אשר יעבירו את המסר אל המנוי שלהן.
 • חייגן זה מותאם לעבודה במערכות לגילוי אש ובמערכות אזעקה.

כל אחת מתכונותיו של החייגן נשמרת ככתובת מסוימת בזיכרון, ולכל כתובת יש מספר סידורי המאפשר להגיע אליה ולשנות את ההגדרה כנדרש.

החייגן יוצא מהמפעל עם נתוני ברירת מחדל השמורים בזיכרון ואשר נמצאים בתוקף כל עוד לא נעשה בהם שינוי,

בדרך כלל יתכנת המתקין את החייגן מחדש על פי צורכי הלקוח,.

הנתונים שהוכנסו לזיכרון החייגן וכן מספרי הטלפון וההודעה הקולית אינם הולכים לאיבוד גם במקרה של ניתוק החייגן ממקור מתח,

 

 

 

חייגן למערכת גילוי אש תוצרת טלפייר דגם TDM-500I : 

 • TDM-500I\12 -תצורה אופציונלית המשתמשת במתח של 12V
 • חייגן TDM-500I כולל את התכונות הבאות :
 • תכנות מספרי טלפון והקלטת הודעות על גבי המעגל ללא כלים נוספים.
 • תכנות מספרי טלפון והודעות לשני אירועים A ו- B .
 • תכנות עד 10 מספרי טלפון לכל ערוץ אירועים.
 • אורך מקסימלי של מספר הטלפון : 15 ספרות.
 • תצוגה ספרתית למספרי הטלפון וסימני בקרה לפעולות התכנות וההפעלה.
 • ממסר עקיפה לשימוש בקו טלפון רגיל ללא הפרעה למנוי.
 • שיטת החיוג -פולס או טונים.
 • בקרת קו טלפון כולל חווי על גבי החייגן וברכזת אליה הוא מחובר.
 • בקרת קווי כניסת אירועים המחוברים לחייגן מרכזת גילוי האש.
 • ממשק RS-232 -אופציה.
 • אבטחת תכנות והקלטה על ידי ססמה.
 • תכנות השהיה לחיוג דרך מרכזיות פנים.
 • הפעלת ובחירת אירוע ניתנים לתכנות-הפעלה ברמת מתח או פולס
 • אפשרויות הוספה, עריכה, הצגה ומחיקת רשימת טלפונים.

 

לרכישת חייגנים