סוגי מערכות אזעקה

מערכות אזעקה

לרכישת מערכות אזעקה

 

מערכת אזעקה עורב  POWER WAVE  -PW-16 :

 POWER WAV-PW16 היינה מערכת אזעקה מהמתקדמות בעולם ועם זאת קלה ונוחה לתפעול ולתכנות.

המערכת מאפשרת ביצועים מתקדמים של מערכת שליטה ובקרה מרחוק ע"י שימוש בקו הטלפון או מחשב.

מערכת  בסיסית מורכבת מלוח בקרה(רכזת) ומיחידת תצוגה ושליטה-לוח מקשים כותב או רגיל.

ניתן לחבר עד 8 יחידות שליטה ותצוגה. מערכת אזעקה זו שולטת על 8 מוצאים ומשמשת כיחידת בקרה ושליטה בסגנון הבית החכם.

למערכת אזעקה זו אביזרים נוספים כגון: מקלט אלחוטי, יחידת דיבור חכמה, כרטיס כריזה, כבל לתקשורתRS232 המאפשר חיבור מדפסת מקומית או מחשב,

רכיב הטענה\הורדה, לוח מקשים מיוחד למצב בית ומצוקה, מגוון גלאים מגנטיים, סירנות עם או בלי מתנד ועוד.

המערכת מופעלת ע"י מתח רשת וכוללת סוללת גיבוי להפסקת חשמל.

תכונות עיקריות למערכת אזעקה עורב PW-16 :

 • 8-16 אזורים מוגני קצר,נתק או חבלה.
 • הגנה לאזורים ע"י טמפר הניתנים לתכנות.
 • אפשרות לשלב מקלט אלחוטי(במקביל לקווי לוח המקשים)ו-16 אמצעי גילוי אלחוטיים.
 • חיבור של 20 משדרים אלחוטיים (שלטים)לא על חשבון אזורים.
 • יכולת חלוקת המערכת ל-3 תת מערכות, לכל תת מערכת מספר מנוי שונה למוקד.
 • אפשרות לבקרת כניסה (CHIME )במצב יום לכל האזורים.
 • ניתן להגדיר את האזורים במצב מידי, מותנה,24  שעות, בית, יום, מושהה ואלחוטי.
 • חיבור של עד 8 לוחות מקשים כותבים או רגילים מכותבים.
 • קביעה של 2 זמני השהיית יציאה נפרדים(לכל תת מערכת). 16 זמני השהיית כניסה נפרדים(לכל אזור).
 • 50 קודי משתמש עד 6 ספרות.
 • קביעת רמות הרשאה שונות למשתמשים במערכת.
 • 8 חלונות זמן (טיימרים) להפעלות וכיבויים, להגבלת משתמשים במערכת אזעקה וליציאות פיקוד אוטומטיות.
 • 8 יציאות פיקוד הניתנות לשליטה מהטלפון, לוח מקשים מקומי, שלט אלחוטי או מחשב מרוחק.
 • טעינת סוללת גיבוי מבוקרת.
 • אפשרות להגדרת אזורים חכמים במקרה של אזעקת שווא בכל תת מערכת.
 • חייגן פנימי המאפשר 6 מספרי טלפון קבועים .
 • מבחר פרוטוקולים לתקשורת מוקדים כולל 4+2,CONTACT ID ועוד .
 • אפשרות דיווח לזימונית.
 • אפשרות להודעות קוליות שהוקלטו מראש, ושיוך הודעות קוליות לאירועים.
 • תוכנת שליטה בזמן אמת מהמערכת.
 • בדיקה תחזוקה :גיבוי מתח רשת, קו טלפון, קליטת אלמנטים אלחוטיים.
 • שליפת נתונים ממאגר הזיכרון הפנימי במערכת עד 256 אירועים.
 • אפשרות לעקיפת מזכירה אלקטרונית ו\או מכשיר פקס.
 • יציאת תקשורת RS232 ל-מדפסת מקומית, תכנות ממוחשב מקומי ואביזרים נוספים.

 

מערכת אזעקה עורב  POWER WAVE  -PW-8 :

כללי :

מערכת אזעקה עורב  POWER WAVE  -PW-8 היא מערכת אזעקה אלקטרונית חכמה ומתקדמת המבצעת פעולות רבות ומגוונות אשר תוכננה לפעול לתקופה ממושכת ללא תקלות.

מערכת אזעקה זו משמשת במפעל, במשרד\בבית, ומיועדת להתריע בעת פריצה.

מערכת אזעקה זו מהמתקדמות ומהחכמות בעולם, ועם זאת קלה ונוחה לתפעול ולתכנות. לבקרה ניתן לחבר עד 4 יחידות שליטה ותצוגה.

ניתן לחבר למערכת אזעקה זו אביזרים נוספים כגון: מקלט וגלאים אלחוטיים, יחידת דיבור חכמה, כבל לתקשורת RS232 המאפשר חיבור מדפסת מקומית או מחשב, לוח מקשים מיוחד למצב בית ומצוקה, גלאים, מגנטיים, סירנות ועוד.

המערכת מופעלת ע"י מתח רשת וכוללת סוללת גבוי להפסקת חשמל.

ניתן לחלק את השטח או מבנה המוגן עד 8 אזורים מוגנים קצר או נתק.

את השטח המוגן ניתן לפצל ל-2 מערכות אשר ניתנות לתכנון לפי צרכי המשתמש, לדוגמה-להבדיל בין אזור המשרדים והמחסן בסביבה עסקית, או בין חדרי המגורים וחדרי השינה בסביבה ביתית,

כל מחיצה ניתנת להפעלה במצב יום או לילה.

בכל מערכת אזעקה ניתן לתכנת את התגובות לאירועים בצורה שונה, כמו הפעלת אזעקה או הפעלת מכשירים חשמליים ועוד.

ניתן לדרוך מערכת אזעקה בשני אופנים :

 • דריכה רגילה-כאשר השטח או המבנה המוגן אינו מאויש.
 • דריכת לילה-כאשר השטח או המבנה מאוכלס והמערכת דרוכה חלקית כדי לאפשר שהייה  באזור המוגן.

 

מערכת אזעקה פימה קפטן I : 

כללי :

מערכת אזעקה דגם CAPTAIN-I  זוהי מערכת אזעקה אמינה ומקצועית.

מערכת אזעקה קפטן-I בעלת שישה אזורים, יעילה ומקצועית המתאימה להתקנה בשוק המסחרי והביתי.

לוח הבקרה מאופיין בידידותיות גבוהה למתקין ולמשתמש וכולל מערכת תקשורת למוקד ייחודית לפימה -תקשורת דואלית, אלחוטית וקווית וכן תקשורת סלולרית בעזרת המתאם של פימה GSM-100 .

יתרונות למתקין :

 • שישה אזורי הגנה ושתי יציאות הניתנות לתכנות.
 • פתרון מקיף למניעת אזעקות שווא.
 • חסינות RFI ברמה גבוהה.
 • תקשורת אלחוטית וקווית למוקד עם אפשרות שילוב משדר קטן בקופסת המערכת, חסכוני במחיר ובשטח.
 • אפשרות לתכנות מהיר, באמצעות תכנת(PRG-22) עם ארבע תכניות שהוכנו מראש.
 • תכנות עד תשע פונקציות שונות במסך אחד.
 • רישום מפורט בזיכרון של אירועים :תאריך ושעה.
 • דיווח לשתי תחנות מוקד בעלות שני מספרי טלפון, פורמט ומספר מנוי שונים.
 • הגנת קו עם שני נגדי סוף קו המאפשרת התראה על קצר ונתק גם כאשר המערכת כבויה.
 • שילוב מגוון אבירים אלחוטיים.

ובנוסף מגרסה 5 ומעלה :

 • ניתן לחלק את המערכת לשני מדורים שונים, ולהקצות משתמשים ואזורים שונים\משותפים לכל אחד מהמדורים,
 • וכן לתכנת מספר מנוי שונה לכל אחד מהמדורים; התצוגה זהה לכל לוחות המקשים למחוברים למערכת.
 • ניתן לתכנת את מניעת דריכת מערכת האזעקה במצב של תקלה.
 • ניתן לחבר למערכת ולתכנת את המשדר הסלולארי של פימה GSM-100 .
 • ניתן לתכנת את מספר השידורים הנשלחים ברדיו.

יתרונות למשתמש :

 • תצוגת מצב שישה אזורים מלאה; כל המידע במבט אחד בלוח המקשים הכותב.
 • בדיקת קו רציפה ודיווח באלחוט על ניתוק קו הטלפון.
 • דריכה אוטומטית בשעה שתוכנתה.
 • מערכת אזעקה ניתנת להפעלה מלוח מקשים, מפתח הפעלה ושלט אלחוטי.
 • האזנה מרחוק באמצעות יחידת מיקרופון.
 • המערכת נשלטת ע"י 10 קודים שונים(קוד ראשי, שמונה קודי משנה וקוד קצר)
 • חייגן מנויים (3 מספרי טלפון).
 • הפעלה מלאה\חלקית.
 • קבלת הודעה מוקלטת מראש באמצעות כרטיס הודעה.
 • ניתן לחבר למערכת עד 8 לוחות מקשים.
 • ניתן לחבר עד ארבעה אזורים אלחוטיים(במקום אזורים קוויים)כאשר מוסיפים מקלט אלחוטי וגלאים אלחוטיים.

 

מערכת פימה הנטר פרו : 

מאפייני המערכת :

 • 16-8 אזורים שני אזורי טמפר 16 מדורים עד 8 לוחות מקשים מגוון סוגי הפעלות — ע"י קוד, שלט, דריכה אוטומטית,
 • דריכה כפויה ועוד שתי אפשרויות דיווח למוקד מתוך הבקרה: קווי ואלחוטי
 • מגוון פתרונות למניעת אזעקות שווא, התניית אזור, פולס אזור, רגישות אזור ועודמערכת שבת — באישור המכון הטכנולוגי להלכה בירושלים

  יתרונות למתקין ולמשתמש

  16 מדורים

  מערכת שבת באישור המכון הטכנולוגי להלכה

  הפעלה אוטומטית

  הפעלה כפויה (אי גילוי בזמן מוגדר יגרום לדריכת המערכת)

  הפעלה כפויה למדור

  תצוגת יחידת הפעלה ייחודית לפימה – כל האזורים במבט אחד על יחידת ההפעלה

  16 קודי משתמש , קוד ראשי , קוד קצר, קוד זמני , קוד ממסר וקוד שוד

  חלון זמן להגבלת כיבוי המערכת ע"י משתמשים

  מגוון מנגנונים למניעת אזעקות שווא – התניית אזור , מונה פולס ורגישות אזור

  בודק קו טלפון מובנה במערכת לבדיקה במצב ON/OFF

  תגובות לתקלות במצב  ON/OFF

  זיכרון של 410 אירועים אחרונים

  4 מספרי טלפון למוקד ו 4 מספרי טלפון לחייגן פרטי

  זיהויי מיידי של קצר או נתק בקו הגלאים ( שני נגדי סוף קו באזור )

  שליטה מרחוק דרך הטלפון ( דריכה , נטרול , הפעלת ממסר ועוד )

  שליטה מרחוק דרך האינטרנט בעזרת מודול  VKD-1

  תכנת מהיר עם שתי אפשרויות תכנות שונות

  חסינות גבוהה להפרעות  RF ולקטרו מגנטיים

  הודעה מוקלטת בעזרת מודול VU-20

  הוספת 8 יציאות טרנזיסטור בעזרת מודול OUT-1000

  יכולת האזנה בעזרת מודול MIC-200

  יציאת RS-232 לבית חכם / מפה סינופטית

  תקשורת למוקד

  שתי אופציות לדיווח לתחנת המוקד בפירוט מלא : טלפון ורדיו

  דיווח לשתי חברות מוקד במספרי מנוי ופרוטוקולים שונים

  מגוון פתרונות למניעת " הכנה לפריצה "

  דיווח למוקד על הקשת קוד שגוי

לוחות מקשים :

RXN-400 – לוח מקשים כותב מואר
RXN-410 – לוח מקשים כותב מואר עם תצוגה גדולה
RX-200 – לוח מקשים חיצוני מוגן אנטי וונדל

 

מערכת פימה האנטר פרו G : 

מערכת המיועדת ללקוח העסקי והפרטי,

המשלבת יכולות אלחוטיות וקוויות במערכת אחת (עד 32 אזורים).

האנטר פרו G פותחה ועוצבה בקפידה, תוך שימת דגש על דרישות בשוק העולמי, אשר מתאפיין ברמה גבוהה של אמינות,

איכותיות, מקצועיות וידידותיות למשתמש ולמתקין.

מאפייני המערכת :

 • מערכת משולבת (HYBRID) עם 32 אזורים קווים ואלחוטיים + 2 אזורי טמפר
 • 8 תתי מערכות , 16 מדורים
 • 8 לוחות מקשים
 • שתי אופציות לדיווח מוקד בפירוט מלא: טלפון ורדיו
 • דריכה אוטומטית אקטיבית: כאשר המערכת מזהה חוסר תנועה באזור מוגן לפי מדור/ מלא
 • 24 קודי משתמש + 24 שלטים אלחוטיים עם רמות הרשאה שונות לכל משתמש/ שלט,
 • קוד ראשי, קוד שוד וקוד דלת הפעלה ותכנות פשוטים וידידותיים למשתמש ולמתקין
 • ארבעה מספרי טלפון למוקד וארבעה מספרי טלפון לחייגן פרטי
 • מגוון פתרונות למניעת אזעקות שווא ולאימות אזעקה
 • 410 זיכרונות מפורטים, כולל זמן תאריך (100 זיכרונות בלתי נדיפים)
 • יתרונות למתקין ולמשתמש דיווח לשתי חברות מוקד: מספרי מנוי (עד 16 קווי + 16 אלחוטי) ופרוטוקולים שונים
 • מגוון פתרונות למניעת "הכנה לפריצה" דיווח התחלת השהיית כניסה (pre-alarm), הגבלת זמן לנטרול אזור ועוד
 • דיווח הקשת קוד טכנאי וקוד שגוי מגוון מנגנונים למניעת אזעקות שווא ואימות אזעקה:
 • התניית אזורים,
 • מונה פולסים, אזורי מבחן ורגישות אזורים שליטה על המערכת דרך האינטרנט בעזרת מודול VKD-1

לוחות מקשים :

 • לוח מקשים כותב:RXN-400 – לוח מקשים כותב, מוארRXN-410 – לוח מקשים כותב, מואר עם תצוגה גדולה
 • לוח מקשים חיצוני:RXN-200 – לוח מקשים אנטי ונדל להתקנה פנימית/ חיצונית לביטול השהיית כניסה ויציאה .

אפשרויות הרחבה :

 • EXP-PRO – כרטיס הרחבה מקומי עם 8 אזורים להתקנה מהירה (חיבור על ידי פלג)IO-8 –
 • הרחבה חיצונית 8 אזורים, טמפר ויציאת ממסר בכל הרחבה; חיבור מהיר ופשוט במקביל לקו התקשורת של לוח המקשיםIO-W –
 • הרחבה אלחוטית עד 24 אזורים אלחוטיים + 24 שלטים אלחוטיים (הפעלה, כיבוי, הפעלה חלקית,
 • מצוקה ושליטה על ממסר)OUT-1000 – הרחבה 8 יציאות לשליטה על אביזרים חיצוניים (תאורה, מערכות DVR סירנה לפי מדור ועוד)

אביזרים נוספים :

 • MIC-200 – יחידת מיקרופון עם מגבר פנימי להאזנה מרחוקVU-20 – כרטיס להקלטת הודעות המושמעות במקרה של אזעקה ו/או תקלהVKD-1 – לוח מקשים וירטואלי ,
 • תוכנה לשליטה ממחשב אישי מרוחק ברשת מקומית או דרך רשת האינטרנט מפה סינופטית -פתרון אידיאלי לעמדות שומר –
 • תצוגת מצב דינמית ומקפת על המתרחש בכל אחד מ 32 האזורים בית חכם -אפשרות חיבור הבקרה למערכת בית חכם.

 

מערכת פימה 896 : 

מערכת תוצרת פימה המיועדת ללקוח העסקי והפרטי, המשלבת יכולות אלחוטיות וקוויות במערכת אחת (עד 96 אזורים).
האנטר פרו 896 פותחה ועוצבה בקפידה, תוך שימת דגש על דרישות אנשי המקצוע בארץ ובעולם.

המערכת חדשנית, בעלת יכולות תקשורת חדשות, מתאפיינת ברמה גבוהה של אמינות ותחכום, ועם זאת פשוטה להפעלה ובעלת תפריט תכנות מקוצר וידידותי.

מאפיינים :

 • משולבת קווית ואלחוטית עד 96 אזורים מתוכם 32 אלחוטיים16 מדורים
 • 58 יציאות 96 משתמשים ( 24 בשלט עוקב קוד )
 • שני אזורי טמפר ( טמפר 2 משמש כאזור לכל דבר )
 • תומכת בהודעות SMS דרך קווי טלפון של בזק / סלולר
 • עד 8 לוחות מקשים מסוגים שונים – LCD כותב עברית / חיצוני אנטי וונדל
 • יתרונות למתקין ולמשתמש 4 אופציות דיווח למוקד בקרה : קווי , רדיו , סלולרי ו TCP/IPמגוון סוגי הפעלה – בקוד / בשלט / בקורא קרבה / בטלפון  ועוד
 • מערכת שבת באישור המכון הטכנולוגי בירושלים
 • תכנות מקוצר מובנה לנוחות התקנה + תכנת מהיר עם שבע אפשרויות תכנות שונות הפעלה אוטומטית יומית + הפעלה כפויה (אי גילוי בזמן מוגדר יגרום לדריכת מערכת)
 • 96 קודי משתמש , קוד ראשי , קוד קצר , קוד ממסר וקוד שוד מגוון מנגנונים למניעת אזעקות שווא – התניית אזור , מונה פולס ורגישות אזור
 • בודק קו טלפון מובנה במערכת
 • זיכרון של 500 אירועים מתוכם 250 בלתי נדיפים
 • 4 מספרי טלפון למוקד ו 4 מספרי טלפון לחייגן פרטי
 • זיהויי מידי של קצר או נתק בקו הגלאים ( שני נגדי סוף קו באזור)
 • מנגנונים למניעת הכנת פריצה – הגבלת זמן נטרול אזור , PREALARM ועוד שליטה מרחוק דרך הטלפון / GSM – לביצוע פעולות כגון דריכה , נטרול הפעלת ממסר ועוד.

הרחבות אפשריות :

 • EXP-PRO – כרטיס הרחבה אינטגרלי ל 8 אזורים .
 • I/O-8 – כרטיס הרחבה חיצוני ל 8 אזורים
 • I/O-16 – כרטיס הרחבה חיצוני ל16 אזורים
 • I/O-W – כרטיס הרחבה חיצוני אלחוטי לעד 32 אזורים
 • I/O-R – כרטיס הרחבה חיצוני ל8 יציאות ממסר
 • OUT-1000 – כרטיס יציאות חיצוני ל 8 יציאות טרנזיסטור

אביזרים נוספים :

 • SMS-100 – מודול שליחת הודעות SMS על גבי קווי טלפון קוויים ( ללא צורך במפעיל סלולרי )net4pro – מודול לחיבור המערכת לפרוטוקול TCP/IPMIC-200 –
 • יחידת מיקרופון עם מגבר פנימי להאזנה מרחוקVU-20 –
 • כרטיס להקלטת הודעות המושמעות במקרה של אזעקה ו/או תקלהVKD-1 – לוח מקשים וירטואלי , תוכנה לשליטה ממחשב אישי מרוחק ברשת מקומית או דרך רשת האינטרנט.

 

מערכת פימה תקן 1337

פימה 1337 היינה מערכת לגילוי פריצה באישור מכון התקנים לפי תקן ישראלי 1337 חלק 1 לעסקים טעוני רישוי.
"פימה 1337" מאופיינת באמינות, מקצועיות ותחכום ללא פשרות.

המערכת תוכננה ועוצבה בקפידה בכדי לספק מגוון רחב של פתרונות לשוק העסקי אך יחד עם זאת מצטיינת בהפעלה ותכנות ידידותיים למתקין ולמשתמש

המערכת חסינה מפני הפרעות רדיו (RF) ומפני הפרעות אלקטרו מגנטיות (EMI).

מאפייני המערכת :

 • עד 32 אזורים
 • זיווד בקופסה חדשה עם פטנט (patent pending) העמידה בפני פריצה על פי דרישת מכון התקנים תקן 1337
 • מהדורת 2005 שתי אופציות דיווח למוקד: טלפון ורדיו דיווח לשני מוקדים,
 • מספרי מנוי ופרוטוקול שונים דיווח אירועים בפירוט מלא למוקד (טלפון ורדיו)ארבעה מספרי טלפון לחייגן פרטי
 • בודק קו טלפון מובנה למערכת לבדיקה במצב ON/OFF
 • יתרונות למתקין ולמשתמש מגוון מנגנונים למניעת אזעקות שווא: התניה בין אזורים, מונה פולסים, אזורי מבחן ורגישות אזור זיכרון של 410 אירועים;
 • רישום מלא של כל האירועים, תקלות, הפעלות, כולל זמן תאריך ושם משתמש24 קודי משתמש
 • (חלון זמן להגבלת כיבוי המערכת לכל קוד) + קוד ראשי + קוד דלת (ממסר) + קוד שוד + קוד קצר (להפעלה בלבד)הרשאות לכל קוד משתמש.
 • ניתן להגדיר האם משתמש יכול לתכנת קודים, לבטל אזורים, לכוון שעון, לתכנת מספרי טלפון, צפייה בזיכרון וכו' השגחה על לוחות המקשים;
 • המערכת תתריע ותדווח למוקד על ניתוק/חיתוך קו לוח המקשים מפסק הגנה בכל לוח מקשים המחובר בתקשורת למערכת;
 • מפסק התראה על פתיחת לוח מקשים (עד 8) למוקד וללקוח הפרטי
 • כניסה לתפריט טכנאי נרשמת בזיכרון ומדווחת למוקד מגוון אפשרויות מידור: עד 16 מדורים דריכה אוטומטית בשעה קבועה לפי יום בשבוע דריכה פסיבית:
 • זיהוי חוסר תנועה באזור מוגן יגרום להפעלת המדור או לחילופין הפעלה מלאה;
 • זמן השקט ניתן לתכנות חיווי בתצוגה בכל הפעלה לקבלת אישור הפעלת מערכת ע"י המוקד חיווי לחסימת אנטי מסק בלוח המקשים בנוסף לדיווח מוקד ותגובות לאזור
 • מגוון בדיקות המאפשרות זיהוי מהיר לאביזרים המחוברים למערכת, כגון: בדיקת הליכה (walk-test) כולל תיעוד בזיכרון,
 • בדיקות חייגן מוקד, בדיקות רדיו מוקד וכו' חיבור שני נגדי סוף קו לזיהוי מיידי של נתק וקצר בקו הגלאי
 • תגובות שונות לכל תקלה במצב ON ו-OFF בנפרד תגובות לאזורים:
 • ניתן לתכנת במערכת 13 תגובות שונות לכל סוג אזור דיווח התחלת השהיית כניסה (pre-alarm);
 • מניעת פריצה דרך אזור מושהה/הגעה לרכזת בהשהיה והשבתתה תומך בסה"כ ב-17 יציאות עזר/ממסרים
 • הגבלת זמן ביטול אזורים: מניעת הכנה לפריצה סיום השהיית יציאה;
 • סגירת אזור אחרון במערכת יגרום לסיום השהיית יציאה ולדריכה מיידית של המערכת בקרת קודים;
 • אין אפשרות לתכנת קוד זהה במערכת, המערכת תתריע ותדווח למוקד על הקשת קוד שגוי
 • בדיקות מקיפות המספקות מידע בזמן אמת על מצב המערכת (מתח רשת, סוללה, טלפון,
 • אזורים ותקשורת מוקד)הפעלה ותכנות קלים וידידותיים למשתמש ולמתקין.
 • אפשרות לבחירת תצוגה: תצוגת אזורים מתגלגלת (scrolling) או תצוגת 32 אזורים מלאה במסך אחד

הרחבות אפשריות :

 • EXP-PRO – כרטיס הרחבה אינטגרלי ל 8 אזורים .I/O-8 – כרטיס הרחבה חיצוני ל 8 אזוריםOUT-1000 – כרטיס יציאות חיצוני ל 8 יציאות טרנזיסטור

 

לרכישת מערכות אזעקה