גלאי חום ממוען כתובתי TFH-280A תוצרת טלפייר

365 

המחיר כולל בסיס לגלאי