גלאי חיצוני כולל הגנת MASK כולל זרוע DPD-743 פימא

820