גלאי עשן פוטואלקטרי ממוען כתובתי TFO-480A טלפייר

280