גלאי משולב פוטואלקטרי/חום ממוען כתובתי TPH-482A תוצרת טלפייר

365 

המחיר כולל בסיס לגלאי