יחידת מודול IN OUT אנלוגי BENTEL

360 

יחידת מודול IN OUT אנלוגי BENTEL

יחידת כתובת מודולרית, הניתנת לתכנות עבור קבלת אינדיקציית אזעקה/תקלה F.S  וברז ספרינקלרים,

דיווח בין רכזות, והוצאת אינדיקציית ,הפעלת כיבוי, מפוחים וכו'.