כרטיס כיבוי לרכזת אזורית BENTEL

395 

כרטיס כיבוי לרכזת אזורית BENTEL

כרטיס הכיבוי מיועד להפעלת כיבויים ע"י גז בלוחות חשמל ובחדרים מאולצים.