לוח אינפורמציה לרישום דיירים לפנל דגם Com-116/MT-88

490