לוח מקשים אלחוטי פנדה וויקום/אגיליטי – ריסקו דגם RW332KPP400C

465