לחצן אנלוגי כולל בסיס BENTEL

320 

 

לחצן אנלוגי משמש כנקודת אזעקה ידנית. בלחצן נורית המותקנת בחזית לחיווי אזעקה תקלה או תכנות.

להתקנה במערכות גילוי אש אנלוגיות של בנטל.