לחצן ניפוץ כתובתי אדום – TPB-800ASR תוצרת טלפייר

280