לחצן ניפוץ כתובתי צהוב -TPB-800ASY תוצרת טלפייר

305