לחצן פתיחת דלת AS-850M-R/G

130 

יש לבחור את צבע הלחצן המבוקש