מגנט חצי כבד למערכת אזעקה

45 

 

 

 

 

מגנט משומש תקין לחלוטין