מכסה לגלאי קרן שחור דגם 120‐20‐TP פימא

70 

יש לרשום בהערות איזה דגם מבוקש