משדר סלולרי עצמאי של PIMA לדיווח ברשת GSM ו GPRS

1,695