ספק כח למקודד (קודן) דלת

60 

ספק כח המתאים להתקנת מקודד לפתיחת דלת מכל סוג.

מתח 12v