צד מגנט למגנט אלחוטי ויסוניק

35 

 

 

 

 

מגנט משומש תקין לחלוטין