צופר משולב נצנץ פנימי לבן דגם TFS-214S

295 

צופר הנצנץ מדגמי TFS-214/214S משמש כצופר/נצנץ לאזעקה במערכת גילוי אש, גילוי גז ומערכות ביטחון אחרות. הצופר נועד להתקנה פנימית וניתן להפעלה באופני עבודה/סוגי צלילים .

הצופר פועל במתח עבודה 24 וולט זרם ישר.עוצמת השמע ניתנת לכוון באמצעות וסת עוצמת שמע הממוקם על יד הדקי החיבור.סוג הצליל ניתן לבחירה על ידי קידוד יחידת המפסקים המאפשרת 32 מצבי עבודה –
בחירת צלילים.ה-TFS-214 הינו צופר אזעקה משולב עם נצנץ, וה-TFS-214S הינו צופר אזעקה משולב עם נצנץ בעל פיקודים נפרדים לצופר ולנצנץ.פעולת הצופר מאופיינת בעוצמת שמע גבוהה ובזרם פעולה נמוך המאפשר חיבור מספר צופרים על קו הפעלה בודד,
מותנה במגבלות מוצא הצופרים ברכזת הרלוונטית. חיבורי הצופר הינם מקוטבים, מוגנים בפני הפוך קוטביות ומאפשרים עבודה באופן "היפוך קוטביות" או "רמת מתח".