קופסת השקעה תחת הטיח ללוח מקשים אלגנט – ריסקו

170