קופסת התאמה מפלסטיק לאינטרקום תחת הטיח סידרה S1

70