שקע DC נקבה לחיבור מצלמות

 

שקע DC נקבה

שקע לחיבור ישיר של כבלי מתח לחיבור מצלמות.