תקע DC + כבל

15 

תקע DC + כבל

תקע DC + כבל

תקע DC ארוך כולל כבל

מתאים לחיבור כבל מתח במערכת מצלמות