מנעול לשונית קבועה בעל פעולה הפוכה ES-134- NC

180